Profil

Profil

Født i 1971, uddannet Cand. Psych. fra Århus Universitet i 2001 og autoriseret af Psykolognævnet i 2004. Jeg er endvidere godtkendt af Dansk Psykologforening som Specialist i klinisk psykologi.

Jeg har en efteruddannelse i Eksistentialistisk psykoterapi fra "The New School of Psychology", og er endvidere ansat på Syddansk Universitet som ekstern lektor på kandidatuddannelsen på psykologistudiet. Mit arbejde består her i undervisning samt censoropgaver. Jeg har et ønske om løbende at holde mig opdateret og fagligt skarp.

Jeg har praktiseret som klinisk psykolog i en lang årrække, hvor jeg har arbejdet så bredt som indenfor Psykiatrisk afdeling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, terapi med og undersøgelser af børn og unge, samt indenfor alderdomspsykiatrien.

Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt de etiske regler, der er fælles retningslinjer for etisk korrekte handlinger indenfor psykologfaget. Endvidere er jeg autoriseret psykolog, hvilket betyder at jeg er underlagt Psykologloven, der indebærer dels en beskyttelse af psykologtitlen, dels at psykologer kan drages til ansvar for deres arbejde, hvis de ikke overholder de faglige og etiske regler og principper som loven omfatter.

Ud over dette har jeg naturligvis tavshedspligt, hvilket betyder at du kan have tillid til at de oplysninger du giver, ikke bliver videregivet til andre.

Privat er jeg gift og har tre piger.

Praktisk info

Praktisk info

Jeg er tilknyttet sygesikringen, så hvis du har en henvisning fra din egen læge, kan du benytte den hos mig, og derved opnå tilskud til psykologsamtaler. Der vil ofte være en ventetid på omkring 2 måneder på samtaler med en henvisning. Du kan på Sundhed.dk se hvor lang ventetid psykologerne har, da vi her er forpligtet til at opdatere løbende.

Hvis du har en sundhedsforsikring privat eller via dit arbejde, kan du også benytte den. Andre har mulighed for at få tilskud gennem fagforeningen eller via socialforvaltningen.

Pris for en individuel samtale, voksne er 1.000 kr.

Pris for en samtale, børn, unge under 18 er 900 kr.

Samtalen varer ca. 50 min, hvorefter der skal aftales ny tid etc., så afsæt ca. en time.

Det er muligt at betale med Mobilepay, Swipp eller kontant. Der er ligeledes mulighed for at betale med Dankort, men den funktion tillægger en betaling på 7 kr pr. transaktion.

Afbud og ændring af tider skal meddeles senest 24 timer før, den pågældende aftale skulle være startet på

tlf. 2170 8679

Det er også ok at sende besked via sms.

Ved afbud eller ændringer efter denne frist betales fuld pris. Akuttider kan ikke ændres.

I forhold til undersøgelser afhænger prisen følgelig af undersøgelsens omfang, og dermed timerne der bliver brugt herpå. Kontakt mig og lad os tale om hvad præcist der skal undersøges og hvorfor.

Børn

Da jeg i min konsultation ikke har mulighed for at etablere et decideret legeterapeutisk rum, anbefaler jeg at børn er omkring 10 - 12 år, før de deltager i en konsultation.

Børn

En samtale med et barn har andre forudsætninger end hos voksne, da børn endnu ikke har et så komplekst sprog. Jeg benytter derfor ofte et fælles tredje som at male eller at gå en tur, for at det bliver muligt for barnet at forblive i kontakten i næsten en time. Forældre eller andre omsorgspersoner er ofte med de første gange, og jeg anbefaler endvidere at omsorgspersonerne løbende og afslutningsvis bliver vejledt i forhold til barnets trivsel.

Ved mindre børn anbefaler jeg ofte at det er omsorgspersonerne der bliver vejledt og rådgivet. Det kan her være en mulighed at jeg først kommer ud og observerer barnet i dets vante omgivelser, hvorefter jeg kan vejlede ud fra disse observationer.

Undersøgelser

Jeg kan tilbyde at lave en grundig Børnepsykologisk undersøgelse, der består af såvel kognitive som personlighedsmæssige test.

Kontakt

Jeg har min klinik i centrum af Fredericia, med adskillige p-pladser i nærheden.

Du er velkommen til at kontakte mig på nedenstående telefonnummer.

Efterlad venligst en besked hvis du får telefonsvareren, og jeg vil kontakte dig hurtigst muligt. Du kan også sende en mail på: psykologtinaboejlesen@live.dk

Psykolog Tina Hvidtfeldt-Bøjlesen
Danmarksgade 15, 1. Th.
7000 Fredericia
Tlf.: 2170 8679

Unge

Unge

Når man er ung kan man opleve en usikkerhed, føle sig ensom, være bekymret for fremtiden eller måske har man mistet en man holder af. Der kan også være andre grunde til at have brug for terapi, som eksempelvis;

  • Selvskade
  • Spiseforstyrrelser
  • Mobning
  • Familiære problemer
  • Seksuelle overgreb
  • Voldtægt
  • Selvværdsproblemer

Så kan det være at det kan hjælpe at tale med en psykolog.

Undersøgelser

Jeg har mulighed for at lave to former for undersøgelser, som kort beskrevet herunder;

MACI

MACI som er en selvrapporteringstest til unge mellem 13 og 18 år, bestående af 160 udsagn, som den unge selv skal svare på. MACI søger at kortlægge aktuelle bekymringer hos den unge selv, samt afdække hvilke områder der eventuelt kan arbejdes med.

En grundig Psykologisk undersøgelse

Denne undersøgelse søger at undersøge den unges faglige funktionsniveau, samt den unges indre forestilling omkring den hvordan omkringliggende verden ser ud. Altså en kognitiv og peronlighedsmæssig undersøgelse.

MACI er ligeledes den del af denne undersøgelse, her er der blot også andre test der underbygger og supplere MACI testens resultater.

Voksne

Voksne

Der kan være mange forskellige grunde til at mennesker opsøger en psykolog.

Du kan have været udsat for hændelser, oplevelser eller langvarige påvirkninger der præger dit liv herefter. Det kan også være at du pludselig oplever tab af meningen med livet, eller oplever en angst du ikke ved hvad du skal gøre ved.

De første gange i terapien kan derfor ofte blive en fælles udredning af problemstillingen, med respekt for og afklaring af dine grænser og forventninger. Arbejdet herefter bliver rettet mod din historie og dine strategier, og fremadrettet mod nye, brugbare handlemuligheder. Det er vigtigt at finde frem til hvordan livet nu skal leves, og hvordan du ønsker at leve det, set i dine betingelser.

Mange psykologer har en terapeutisk efteruddannelse, og jeg har valgt at efteruddanne mig i eksistentialistisk terapi. Dette er der endnu ikke mange der har haft muligheden for i Danmark, men jeg oplever den yderst brugbar i forhold til eksistentielle samtaler mhp. livskriser af alle slags, herunder stress, skilsmisse, tab af nær pårørende, sygdom eller meningstab.

Ligeledes finder jeg kognitiv terapi effektivt ved angst, depression eller andre konkrete symptomer der hindrer livet i hverdagen.